• Lättläst text Dölj Lättläst
  • Artikel på teckenspråk Dölj teckenspråk
  • Skriv ut

Så styrs Region Skåne

Regionfullmäktige fattar beslut om budget och inriktning för Region Skånes olika verksamheter. De flesta besluten grundar sig på förslag som regionstyrelsen lägger fram.

Regionfullmäktige har 149 ledamöter och beslutar om alltifrån sjukvård och kollektivtrafik till frågor om regional utveckling och kultur.

Regionfullmäktige tar också beslut om budgeten och hur mycket skatt du som invånare i Skåne ska betala för att vara med och finansiera de olika verksamheterna. 

Regionfullmäktige utser regionstyrelsen

Regionfullmäktige utser regionstyrelsen som lägger fram många av de förslag som regionfullmäktige beslutar om. Totalt har regionstyrelsen 15 ledamöter och 15 ersättare.

Under regionfullmäktige och regionstyrelsen arbetar nämnder, utskott och beredningar med olika ansvarsområden. Regionfullmäktige styr nämnderna genom att i budgeten ange mål, ramar och riktlinjer för hur deras olika verksamheter ska genomföras.

Revisorer granskar verksamheten

Regionfullmäktige utser även Region Skånes revisorer som självständigt och politiskt oberoende granskar all verksamhet i Region Skåne i syfte att kontrollera att regionfullmäktiges beslut genomförs på ett effektivt och bra sätt.

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Vi läser alla synpunkter, men vi har tyvärr inte möjlighet att svara dig personligen. Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter