Skåneförslaget

Möjligheten att lägga ett Skåneförslag upphörde 2022-12-31 enligt beslut i regionstyrelsen 2022-12-01.

Du kan även framöver dela med dig av dina synpunkter och idéer, men på andra sätt – här har du alternativa vägar att påverka.

  • För att kunna kommentera och rösta på andras förslag måste du skapa ett konto. Det gör du genom att registrera dig med namn och kontaktuppgifter.

    Det är bara ditt namn som kommer att synas. Vi behöver din e-postadress för att kunna bekräfta ditt konto och hålla dig uppdaterad på vad som händer med ditt förslag.

  • Du får ett e-postmeddelande när ditt förslag publiceras på webbplatsen. Ditt förslag är då aktivt och kan få kommentarer och röster under det antal dagar du valt, 90 dagar eller fler. Det finns dela-knappar i anslutning till ditt förslag så du själv kan marknadsföra förslaget för att samla fler röster via sociala medier.

    Förslag som får minst 1300 röster behandlas politiskt. Förslaget ligger ute i det antal dagar du valt, även om det uppnår 1300 röster tidigare. Du får ett e-postmeddelande när någon kommenterar ditt förslag och vid var 100:e röst. Alla Skåneförslag, även de som inte kommer upp till 1300 röster arkiveras på webbplatsen.

  • Om du vill kommentera eller rösta på ett Skåneförslag behöver du först skapa ett konto. Därefter kan du klicka på förslagets rubrik och rösta eller kommentera det.

    Du kan bara rösta en gång på varje förslag. Ditt namn kommer att synas i listan över namnunderskrifter som publiceras ihop med det förslag du röstat på.

  • Om ett Skåneförslag får minst 1 300 röster skickas förslaget till den nämnd som ansvarar för området. Förslaget kan då ses på sidan Under Behandling. Politikerna i nämnden tar efter behandling ställning till förslaget och återkommer med ett beslut. Du får ett e-postmeddelande när det finns ett beslut och är givetvis välkommen att kontakta oss om du har frågor om ärendets gång. Beslutet publiceras även på webbsidan tillsammans med förslaget under Beslutade förslag.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Observera att webbredaktionen inte kan svara på frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.