• Lättläst text Dölj Lättläst

Medborgardialog

Region Skåne behöver dina åsikter för att kunna fatta rätt beslut inför framtiden och för att kunna bli bättre på det vi gör. Vi bjuder därför regelbundet in till olika former av medborgardialog.

Genom medborgardialog har du möjlighet att påverka exempelvis utformningen av vården och kollektivtrafiken. Du kan påverka utvecklingen av Skåne genom att delta i diskussioner kring alltifrån hälsa till klimat och integration.

Region Skåne har medborgardialog på flera sätt.

Möten på stan

Flera gånger om året finns dina förtroendevalda ute på stan för att samtala med dig som bor i Skåne. Dessa möten sker vanligtvis där många människor rör sig, ute på gator och torg, på festivaler, kulturevenemang och vid shoppingcentra, men även på bibliotek och i skolor.

Vid dessa tillfällen kan du framföra dina synpunkter till våra förtroendevalda och de har i sin tur möjlighet att berätta hur Region Skåne påverkar din vardag.

Skånepanelen 

Skånepanelen är Sveriges största medborgarpanel. Deltagarna får möjlighet att via en webbenkät lämna synpunkter på Region Skånes arbete. Enkäten uppdateras med nya frågor några gånger om året.

I panelen deltar 5000 slumpvis utvalda personer från hela Skåne.

Skåneenkäten

Tre gånger per år genomför vi Skåneenkäten. Då intervjuas 500 personer över telefon kring vad det vet om och hur de ser på Region Skånes verksamhet, och vilket förtroende de har för politiken.

Resultat från Skånepanelen och Skåneenkäten ser du på sidan Så tycker skåningarna.

Fokusgrupper och dialoggrupper

I fokusgrupper och dialoggrupper diskuteras oftast en viss fråga, tjänst eller produkt. Vi använder vanligtvis metoden för att med hjälp av dina åsikter och perspektiv fördjupa oss ytterligare i en fråga som vi tidigare har fört dialog om, men också för att skaffa oss mer kunskap inför ett projekt eller viktig förändring.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Observera att webbredaktionen inte kan svara på frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.