Brukarsamverkan

Brukarsamverkan ger dig som använder Region Skånes tjänster möjlighet att påverka våra verksamheter.

Brukarsamverkan hålls både direkt i våra verksamheter, i form av exempelvis referensgruppsträffar och föreläsningar, och på en politisk nivå i samrådsorgan. I detta sammanhang deltar representanter från olika brukargrupper.

Målet med brukarsamverkan är att genom utbyte av erfarenheter och kunskap förbättra Region Skånes verksamheter.

Samrådsorgan för särskilda behov och intressen

I Region Skåne finns två centrala samrådsorgan, Region Skånes pensionärsråd och Region Skånes funktionshindersråd. 

Funktionshindersrådet är ett organ för samverkan mellan Region Skåne och funktionshindersorganisationer i Skåne. Pensionärsrådet är motsvarande med representanter från pensionärsorganisationer. 

Ordförande för funktionshindersrådet är Per Einarsson (KD).

Ordförande för pensionärsrådet är Anna Mannfalk (M).

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!