Revisorskollegiet

Revisorerna är politiskt valda av regionfullmäktige, men arbetar i sitt uppdrag oberoende av partibeteckning.

2020-06-09

2020-05-14

2020-04-07--08

2020-03-05

2020-01-23

Förtroendevalda revisorer 2018-2022

Louise Rehn-Winsborg (ordförande)

E-post: louise.rehnwinsborg@skane.se

Lars-Erik Lövdén (vice ordförande)

E-post: lars-erik.lovden@skane.se

Eskil Engström

E-post: eskil.engstrom@skane.se

Gustavo Garcia

E-post: gustavo.garcia@skane.se

Ingrid Karlsson

E-post: ingrid.b.karlsson@skane.se

Kerstin Lingebrant

E-post: kerstin.lingebrant@skane.se

Marie Nielsén

E-post: marie.sommarsol@hotmail.com

Paula Nilsson

E-post: paula.nilsson@skane.se

Mats Svanberg

E-post: mats.svanberg@skane.se

Göran Wagermark

E-post: goran.wagermark@skane.se

Inger Åbonde

E-post: inger.abonde@skane.se

Nämndens möten

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter