Revisorskollegiet

Revisorerna är politiskt valda av regionfullmäktige, men arbetar i sitt uppdrag oberoende av partibeteckning.

2021-04-07--08

2021-03-04

2021-01-26

2020-12-15

2020-11-24

2020-10-27

2020-06-09

2020-05-14

2020-04-07--08

2020-03-05

2020-01-23

Förtroendevalda revisorer 2018-2022

Louise Rehn-Winsborg (ordförande)

E-post: louise.rehnwinsborg@skane.se

Lars-Erik Lövdén (vice ordförande)

E-post: lars-erik.lovden@skane.se

Eskil Engström

E-post: eskil.engstrom@skane.se

Gustavo Garcia

E-post: gustavo.garcia@skane.se

Ingrid Karlsson

E-post: ingrid.b.karlsson@skane.se

Kerstin Lingebrant

E-post: kerstin.lingebrant@skane.se

Marie Nielsén

E-post: marie.sommarsol@hotmail.com

Paula Nilsson

E-post: paula.nilsson@skane.se

Mats Svanberg

E-post: mats.svanberg@skane.se

Göran Wagermark

E-post: goran.wagermark@skane.se

Inger Åbonde

E-post: inger.abonde@skane.se

Nämndens möten

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!