Revisorskollegiet

Revisorerna är politiskt valda av regionfullmäktige, men arbetar i sitt uppdrag oberoende av partibeteckning.

Förtroendevalda revisorer 2018-2022

Louise Rehn-Winsborg (ordförande)

E-post: Contact

Lars-Erik Lövdén (vice ordförande)

E-post: Contact

Eskil Engström

E-post: Contact

Gustavo Garcia

E-post: Contact

Ingrid Karlsson

E-post: Contact

Kerstin Lingebrant

E-post: Contact

Marie Nielsén

E-post: Contact

Bill Nilsson

E-post: Contact

Paula Nilsson

E-post: Contact

Niklas Sjöberg

E-post: Contact

Mats Svanberg

E-post: Contact

Göran Wagermark

E-post: Contact

Inger Åbonde

E-post: Contact

Nämndens möten

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter