Regionfullmäktiges valberedning

Valberedningen samordnar nomineringsarbetet för de val som regionfullmäktige ska utföra.

Nämndens möten

Regionfullmäktiges Valberedning

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Observera att webbredaktionen inte kan svara på frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.