Personalnämnden

Personalnämnden har ansvar för övergripande personalpolitiska frågor, och för att fullmäktiges beslutade mål inom personalområdet uppnås.

Nämnden ansvarar för Region Skånes interna kompetensförsörjningsstrategi, och har också ett övergripande ansvar för frågor som rör jämställdhet, jämlikhet och antidiskriminering. 

Nämndens möten

Uppdrag: Personalnämnden

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!