Personalnämnden

Personalnämnden har ansvar för övergripande personalpolitiska frågor, och för att fullmäktiges beslutade mål inom personalområdet uppnås.

Nämnden ansvarar för Region Skånes interna kompetensförsörjningsstrategi, och har också ett övergripande ansvar för frågor som rör jämställdhet, jämlikhet och antidiskriminering. 

Nämndens möten

Uppdrag: Personalnämnden

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter