Hållbarhetsberedningen

Hållbarhetsberedningen är en beredning under regionstyrelsen som har till uppgift att främja en hållbar miljö. Beredningen ansvarar för genomförandet av Region Skånes miljöprogram med tillhörande mål. Beredningen ska fokusera på, följa utvecklingen och bereda ärenden till regionstyrelsen vad gäller Region Skånes interna miljöarbete. Beredningen ska ansvara för Region Skånes årliga miljöredovisning.

Hållbarhetsberedningen

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Observera att webbredaktionen inte kan svara på frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.