Demokratiberedningen

Demokratiberedningen är en ny beredning för mandatperioden 2015 - 2018.

Demokratiberedningen ska utveckla metoder för medborgardialog som kan bidra till ett ökat medborgarinflytande i Region Skåne. Beredningen ska också arbeta rådgivande till de nämnder som själva har ett uppdrag att utveckla medborgarkontakterna. 

Uppdrag: Demokratiberedning

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter