Demokratiberedningen

Demokratiberedningen är en ny beredning för mandatperioden 2015 - 2018.

Demokratiberedningen ska utveckla metoder för medborgardialog som kan bidra till ett ökat medborgarinflytande i Region Skåne. Beredningen ska också arbeta rådgivande till de nämnder som själva har ett uppdrag att utveckla medborgarkontakterna. 

Uppdrag: Demokratiberedning

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter