Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård

Beredningen är ny för mandatperioden 2015 - 2018.

Beredningen/utskottet ska bereda och i vissa fall besluta i ärenden som gäller psykiatri, primärvård, basläkemedel och missbruksfrågor.

Beredningen/utskottet ska också följa utvecklingen inom dessa områden och göra hälso- och sjukvårdsnämnden uppmärksam på nödvändiga insatser från politiskt håll.

Närsjukvårdsberedningen upphörde 30 december 2014, och dess roll togs över av beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård som har ett likartat uppdrag.

Uppdrag: Beredningen för Primärvård Psykiatri och Tandvård

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter