Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård

Beredningen/utskottet ska bereda och i vissa fall besluta i ärenden som gäller psykiatri, primärvård, basläkemedel och missbruksfrågor.

Beredningen/utskottet ska också följa utvecklingen inom dessa områden och göra hälso- och sjukvårdsnämnden uppmärksam på nödvändiga insatser från politiskt håll.

Uppdrag: Beredningen för Primärvård Psykiatri och Tandvård

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter