Upphandlingsstrategiutskottet

Upphandlingsstrategiutskottet tar fram regionövergripande och strategiska upphandlingspolicyer.

Utskottet bereder även enskilda upphandlingsärenden och bevakar nyheter inom upphandlingsområdet för Region Skånes upphandlingsverksamhet.

Uppdrag: Upphandlingsstrategiutskottet

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter