Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott ansvarar för övergripande samordning samt för beredning av ekonomisk planering och uppföljning inom Region Skåne.

Uppdrag: Regionstyrelsens arbetsutskott

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter