Regionstyrelsen

Regionstyrelsen är Region Skånes "regering". Regionstyrelsen leder och samordnar förvaltningen av Region Skånes intressen och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Det är regionfullmäktige som utser regionstyrelsen.

Nämndens möten

Uppdrag: Regionstyrelsen

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!