Regionfullmäktige

Regionfullmäktige är Region Skånes högsta beslutande organ och fattar beslut i de stora övergripande frågorna för Region Skåne, bland annat skattesats och budget. Här sitter 149 ledamöter som väljs direkt av dig som bor i Skåne.

Vid regionfullmäktiges sammanträde 2021-12-07 kommer det att hållas två särskilda debatter som har begärts av Miljöpartiet respektive Sverigedemokraterna.

Den första debatten börjar cirka 9.30 och handlar om Region Skåne och klimatförändringarna. Den andra debatten börjar cirka 13.30 och handlar om problem med gäng- och klankriminalitet samt otryggheten. En representant från alla åtta fullmäktigepartier deltar i respektive debatt, och varje debatt beräknas pågå 80-90 minuter.

Uppdrag: Regionfullmäktige