Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden främjar hållbar ekonomisk tillväxt, näringslivsutveckling och ökad sysselsättning i Skåne.

Nämnden ansvarar för regionala tillväxt- och utvecklingsfrågor inom näringslivsutveckling, planering, infrastruktur och miljö.

Uppdrag: Regionala utvecklingsnämnden

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter