Patientnämnden

Huvuduppgiften för patientnämnden är att bidra till kvalitetsförbättringar och ökad patientsäkerhet inom hälso- och sjukvården utifrån de synpunkter eller klagomål på vården som kommit in till förvaltningen Patientnämnden Skåne.

Patientnämndens uppdrag är reglerat i Lag (2017:372) om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården. Patientnämnden har också uppdraget att rekrytera och tillförordna stödpersoner till patienter som tvångsvårdas, är dömda till rättspsykiatrisk vård eller vårdas enligt smittskyddslagen.

Nämndens möten

Nästa möte: 2023-06-28 2023-06-28

Patientnämnden

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Observera att webbredaktionen inte kan svara på frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.