Patientnämnden

Huvuduppgiften för den politiska patientnämnden är att göra en politisk analys av de patientärenden med synpunkter på vården som kommit in till Patientnämndens kansli.

Nämnden rapporterar sedan till regionfullmäktige och berörda nämnder. På detta sätt bidrar det politiska arbetet till kvalitetsförbättringar och ökad patientsäkerhet inom hälso- och sjukvården och tandvården, vilket är ett av uppdragen enligt "Lag om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården".

Nämndens möten

Uppdrag: Patientnämnden

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter