Patientnämnden

Huvuduppgiften för den politiska patientnämnden är att göra en politisk analys av de patientärenden med synpunkter på vården som kommit in till Patientnämndens kansli.

Nämnden rapporterar sedan till regionfullmäktige och berörda nämnder. På detta sätt bidrar det politiska arbetet till kvalitetsförbättringar och ökad patientsäkerhet inom hälso- och sjukvården och tandvården, vilket är ett av uppdragen enligt "Lag om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården".

Patientnämnden Skåne

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Observera att webbredaktionen inte kan svara på frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.