Kulturnämnden

Kulturnämnden ansvarar för Region Skånes kulturfrämjande verksamhet.

Uppdrag: Kulturnämnden

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter