Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden analyserar och bedömer det samlade behovet av hälso- och sjukvård samt tandvård i Skåne.

Nämnden formulerar inför varje år ett uppdrag som utgår från det samlade behovet av hälso- och sjukvård.

Uppdrag: Hälso- och sjukvårdsnämnden

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter