Folkhälsoberedningen

Folkhälsoberedningen är en beredning/utskott under regionala utvecklingsnämnden.

Val till ledamöter sker på regionala utvecklingsnämndens möte 28 januari.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter