Servicenämnden

Servicenämnden ansvarar för Region Skånes fastighetsförvaltning, fastighetsdrift, fastighetsunderhåll, lokalförsörjning och externa hyresavtal samt för regiongemensamma stöd- och servicefunktioner.

Nämnden arbetar även med genomförande av energieffektiviseringar och åtgärder för bättre miljö, både inom fastighetsutveckling, gods- och persontransporter.

Uppdrag: Servicenämnden

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!