Arvodesberedningen

Arvodesberedningen bereder ärenden om tolkning och tillämpning av Region Skånes bestämmelser om arvoden och andra ekonomiska förmåner till förtroendevalda.

Uppdrag: Arvodesberedning

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!