Johan Eriksson arbetar framför en dator

Detta jobb måste man ta på största allvar, det kan innebära skillnad mellan liv och död

I sjukvårdsmiljö är optimala ventilationsflöden A och O. För att behålla sterila operationsmiljöer och för att förhindra smittspridning till exempel. Johan Eriksson är ventilationsstrateg på Regionfastigheter.

Du har tidigare arbetat i det privata näringslivet. Vad fick dig att söka dig hit?

– Jag arbetade tidigare med projektering. Då arbetar man utifrån vissa givna förutsättningar. Jag tyckte att det verkade vara mer intressant att vara på beställarsidan och vara den som anger förutsättningarna.

– Nu har jag varit här på Region Skåne ett tag och ser att det vi gör här betyder något på riktigt. Här kan man göra skillnad. Jag har tidigare haft ett stort ekonomiskt ansvar. Här har man ett större mänskligt ansvar på ett annat sätt. Detta jobb måste man ta på största allvar, det kan innebära skillnad mellan liv och död.

Hur ser en vanlig dag ut?

– Jag har knappt hunnit ha någon helt vanlig dag utan kom rakt in i covid-19. Det har varit en hektisk tid. Under covid har jag arbetat mycket med luftmätningar och lufttryck, sett till att vi har täta lister i golv och dörrar och installerat nya fläktar för att öka robustheten.

– Vi har lärt oss mycket under covid-tiden. Det har kortat vägarna mellan mig som strateg och driftspersonalen som utför många av åtgärderna. Vi har en enorm samlad kompetens men jag ser att vi ibland har långa beslutsvägar.

Vad är det som är så spännande med ventilation?

– Jag halkade in på ett bananskal i branschen på 1990-talet men teknikintresset väcktes redan tidigt. Min morbror gav mig komponenter och ritningar som barn och jag byggde bland annat rörelsedetektorer.

– Det är en bransch med snabb utvecklingstakt. Vi bygger hus som är allt tätare och det ställer högre krav på ventilation och antal luftväxlingar. Ju snabbare luftomsättning, desto fortare ventileras bakterier bort och rummet renas.

– Numera är det också mer och mer krav på komfortkyla men det drar samtidigt mycket energi. Det är en paradox att kravet på ventilation ökar samtidigt som man vill minska energiförbrukningen.

Vad är viktigt i ditt jobb?

– Att ta fram bra riktlinjer för våra konsulter att förhålla sig till. Att hålla mig uppdaterad på branschen och den senaste forskningen. Det händer mycket och snabbt inom ventilationsområdet. Jag kommer att medverka i ett forskningsprojekt på Lunds Tekniska Högskola som handlar om att kontrollera partikelöverföring – att mäta antalet partiklar och hur många av dem som är bakteriebärande i vanliga ventilationsaggregat.

Hur gör din roll skillnad till Region Skånes verksamhet? 

– I det långa loppet bidrar mitt arbete till förbättrade riktlinjer och efterlevnad av dem. Vi som offentlig aktör har ett ansvar att driva teknikutvecklingen framåt. Ventilation kan vara en stor energibov och därför är det viktigt att använda ny teknik med energiåtervinning.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!