• Eva Dock, yrkeshygieniker och Jörgen Olofsson, miljöhygieniker, arbetar på Arbets- och miljömedicin Syd och har ett stort intresse för arbets- och miljöfrågor.

De är miljöns detektiver

Hur påverkas vi av vår arbetsmiljö, av miljön inomhus och utomhus? De går på djupet och gräver i miljöfrågor. Eva Dock och Jörgen Olofsson arbetar på Arbets- och miljömedicin Syd.

Det som förenar dem är de varierade, grävande arbetsuppgifterna och engagemanget inom miljö – från smått till stort:

Finns det risk att barnen påverkas av mögel i skolans lokaler? Finns det något i arbetsmiljön som kan vara farligt för dem som arbetar där? Kan rivning av ett asbesttak vara farlig för hälsan? Hur påverkar klimatet våra arbetsplatser? Eva Dock och Jörgen Olofsson får lägga pussel i vår miljö.

Vad är det roligaste?

– Det varierande arbetet och att hjälpa! Att bidra med något som blir bättre i våra patienters arbetsmiljö är det bästa, säger Eva Dock, yrkeshygieniker, som ofta är på olika arbetsplatser tillsammans med läkare från Arbets- och miljömedicin Syd.

– Det är stimulerande att se vad man kan påverka, tycker även Jörgen Olofsson, miljöhygieniker. Han löser frågor om inom- och utomhusmiljö.

– Roligast är variationen i olika arbetsuppgifter, säger han. Vi kan göra skillnad och det vi kommer fram till har betydelse.

Ser nya samband

Många gånger handlar det om att se nya samband. Eva kan som yrkeshygieniker ofta få frågor som handlar om hur vi utsätts för farliga ämnen som kan finnas på arbetsplatser, exempelvis industrier eller på ett lantbruk. Att kartlägga farliga arbetsmiljöer, stötta och göra riskbedömningar är viktigt.

Hon stöttar även läkarna på Arbets- och miljömedicin Syd med att bedöma patienter som kan ha utsatts för farliga ämnen på arbetsplatser.

– Det är heller inte alltid säkert att en patients besvär beror på arbetsplatsens miljö, även om man exempelvis varit utsatt för kemikalier eller damm. Ibland hittar man ämnen som man från början inte trodde fanns på arbetsplatsen. Man får gräva djupt, säger Eva.

Hur löser man olika arbets- och miljömedicinska problem?

– Det ena fallet är inte det andra likt, utan vi måste ta in hela bilden för att göra en bedömning. Det är den röda tråden i vårt arbete här på Arbets- och miljömedicin Syd, säger Jörgen.

Både Eva Dock och Jörgen Olofsson har doktorerat i olika ämnen. De forskar vidare och har ett starkt engagemang att hitta hela sammanhanget.

När Jörgen jobbar med den inre och yttre miljön handlar det ofta om att ha kontakt med miljöförvaltningen, skolor, konsulter och företagshälsovården.

– Mögel är ett relativt vanligt problem som i viss mån är kopplat till eftersatt underhåll. Men om man inte gjort något åt ventilationen i en gammal byggnad, kan det i stället vara damm som finns sedan decennier och nu ger problem. I värsta fall är lösningen att bygga nytt.

Hur kommer frågor om klimatet att påverka?

– Det kommer att bli nya frågor att lösa. Vad händer exempelvis när det regnar mer och blir översvämningar? Det blir nya utmaningar i yttre miljön, säger Jörgen Olofsson

– Vi har inomhusventilation som är byggd för ett kallare klimat. Skuggade fönster och i viss mån luftkonditionering blir allt mer förutsättningar för arbete inomhus när värmeböljor blir vanligare.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!