Barbros uppdrag - att förenkla tidbokningen i vården

Barbro Fallhammar är medicinsk sekreterare i Region Skåne och har sedan en tid också tagit sig an en ny utmaning. Hon leder arbetet med tidbokning i SDV-projektet. SDV är Skånes digitala vårdsystem, som ska införas i Region Skånes verksamheter med början hösten 2021.

Barbro har varit med sedan starten av SDV-projektet och hon leder den grupp som arbetar med området tidbokning. De beskriver, dokumenterar och utvecklar arbetsflödet för all tidbokning som idag görs på mottagningar inom hälso- och sjukvården i Region Skåne.

Som medicinsk sekreterare har Barbro bland annat arbetat inom barn- och ungdomspsykiatrin, BUP, i Malmö sedan 2000.

Vad är det roligaste med ditt jobb i SDV-projektet?

– Den stora glädjen är att möta så många olika människor från hela Skåne och ta del av all den stora kompetens och erfarenhet de har. Det är kul att se så att så många verkligen brinner för det förändringsarbete vi har framför oss.

Vad är det svåraste?

– Förändringsarbetet är både det roligaste, och det svåraste. Vi måste alla försöka släppa tänket ”så där har vi alltid gjort”, men vi måste också balansera det nya. Vi behöver nya arbetssätt men medarbetarna måste ändå kunna känna igen sig lite för att ta till sig förändringen.

Vad ser du att du främst bidrar med?

– Vår arbetsgrupp försöker vända på alla stenar för att vi ska nå fram till ett system där alla gör likadant överallt, oavsett om man bokar en tid på en mottagning på Skånes universitetssjukhus, eller på en vårdcentral. Vårt uppdrag handlar om att förenkla och förtydliga tidbokningen både för medarbetarna och för patienterna.

– Inom SDV i stort försöker jag se på helheten med kritiska ögon. Ibland behöver vi stanna upp och tänka ett varv till och jag ställer gärna både obekväma och lite ”dumma” frågor, allt för att få till de svåra sakerna på bästa sätt.

Vad tror du blir den största vinsten med SDV?

– Att vi minskar dubbeldokumentationen och får ett enhetligt arbetssätt, både för olika yrkeskategorier och specialiteter. Systemet ska hjälpa våra medarbetare att göra rätt, och medborgaren ska kunna få lika vård var man än befinner sig i Skåne.

– Många patienter tror att de redan idag har en och samma journal oavsett vart i sjukvården de vänder sig, men så är det ju inte. Att nu få en gemensam journal kommer att underlätta mycket i vården. Det är min förhoppning.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!