Vi jobbar för dig

Här kan du läsa mer om det livsviktiga arbete som görs av Region Skånes hjältar, medarbetarna.

Detta jobb måste man ta på största allvar, det kan innebära skillnad mellan liv och död

I sjukvårdsmiljö är optimala ventilationsflöden A och O. För att behålla sterila operationsmiljöer och för att förhindra smittspridning till exempel. Johan Eriksson är ventilationsstrateg på Regionfastigheter.

Johan Eriksson - ventilationsstrateg på Regionfastigheter

Ros-Marie om att lyssna och peppa patienten

Ros-Marie Jönsson är intensivvårdssjuksköterska på Skånes universitetssjukhus och berättar om vikten av att lyssna på patienten för att kunna peppa och ta vara på den viljekraft de själva har för att rehabilitera sig.

Ros-Marie Jönsson - intensivvårdssjuksköterska på Skånes universitetssjukhus, neurokirurgiavdelning intensivvård

Att stärka den gravidas egna förmåga är viktigt som barnmorska

Barnmorskorna arbetar för dig som är gravid, vill lämna cellprov eller behöver råd kring din sexuella hälsa. Emelie Åkergren arbetar som barnmorska på barnmorskemottagningarna i Ängelholm och Örkelljunga.

Emelie Åkergren - barnmorska i Ängelholm och Örkelljunga

Sara om ledarskap

Se filmen med Sara Konstandeliasz, enhetschef på medicinavdelning 6 på Skånes universitetssjukhus, om hennes syn på ledarskap.

Sara Konstandeliasz - enhetschet på medicinavdelning 6

En ren miljö där alla kan vara trygga

När patienter med smittsamma sjukdomar vårdas på sjukhus är kraven på renlighet höga. Andrea Szecsenyi arbetar som smittstädare på Sus i Lund.

Andrea Szecsenyi - smittstädare på Sus i Lund

Peter använder egna upplevelser för att lyfta patienten i vården


Erfarenheterna från sin sjukdom och vården använder Peter Ekolind idag i arbetet med att utifrån patientens perspektiv utveckla vårdens nya journalsystem, det som går under namnet SDV, Skånes digitala vårdsystem.

Peter Ekolind - patientinvolvering i SDV

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter