Vi jobbar för dig

Här kan du läsa mer om det livsviktiga arbete som görs av Region Skånes medarbetare.

Genom din vårdcentral får du hjälp med stort och smått. Det är hit och till 1177 du i första hand vänder dig om du blir sjuk, skadar dig eller behöver råd om din hälsa. Du får snabbare den vård du behöver om du söker rätt direkt.

För den som drabbas av en livshotande sjukdom eller olycka är det självklart att ringa 112. Bakom varje samtal till nödnumret finns en hel vårdkedja som ser till att patienterna får rätt vård i rätt tid.

Region Skånes akutmottagningar är till för människor som är så sjuka eller skadade att de behöver vård omedelbart. Ofta handlar det om svåra trafikolyckor, hjärtinfarkter, blodproppar, allvarliga infektioner. På akuten kan det handla om liv och död – och därför får den med störst behov alltid hjälp först.

Drivkrafterna är nyfikenhet och viljan att hjälpa människor. Nu har forskaren och patologen Hans Brunnström bidragit till ny forskning som ger bättre diagnostik vid lungcancer.

Personer med funktionsnedsättning har ofta svårare att ta sig in på arbetsmarknaden. För Petter Holmqvist blev jobbet på onkologens administration i Lund vägen ut ur arbetslösheten. En vinst för både honom, kollegorna och patienterna på onkologen.

Nicklas trivs med utmaningar inom ambulans

Nicklas Jakobsson är en drivande kraft bakom nya idéer kring ambulansfordon i Skåne. Nu kan de nyfödda barnen med behov av intensivvård transporteras med ambulans i en kuvös monterad på ett nytt bårsystem, vilket innebär stora framsteg.

Anna drivs av att bygga nytt

Anna Gamalielsson har arbetat i olika roller kopplade till testning inom IT de senaste 17 åren. Sedan drygt ett år tillbaka bygger hon upp ett testcenter från grunden i Region Skåne. Det ska bidra till att Region Skåne inte bara kan planera och genomföra förbättringar mer effektivt, utan också till att testkompetens stannar kvar.

Intensiv teknisk förvaltning är Vloras vardag

Vlora Hyseni är en viktig kugge i arbetet med att ta hand om Region Skånes lokaler och fastigheter, så att bra vård kan bedrivas på ett säkert sätt över lång tid.

En ren miljö där alla kan vara trygga

När patienter med smittsamma sjukdomar vårdas på sjukhus är kraven på renlighet höga. Andrea Szecsenyi arbetar som smittstädare på Sus i Lund.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Observera att webbredaktionen inte kan svara på frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.