Kado funktsionulij saščimasko žutipe

Te nasvajves, dukhaves tut vaj trobuj te žanes maj but pa čiro saščipe boldes tu anglunes khaj čiro vårdcentral. Te trobuj te žanes maj but pa nasvalimata šaj te vorbis po telefono ande 1177 Vårdguiden.

Vorbin po numero 1177 te les žutipe pa telefono

Ando 1177 Vårdguiden biris te vorbis tela intrego fžes thaj vi rači te trobuj te žanes variso pa nasvalimata. Kate vorbis vi kana či žanes khaj te boldes tut kana tut trobuj medicinsko žutipe. Po 1177.se arakhes vi kontakto khaj diferentne vårdcentral thaj biris vi te dikhes savi si phuterde savatone/kurke thaj pe račate.

Po 1177.se si informatcia pe nationalne minoritetne šiba.

1177.se

Le kontakto kusa čiro vårdcentral kana nasvajves

Pe vårdcentrali si personalo kusa buhlo kompetenso (žanglipe) so len sama pala but nasvalimata so si normalne, kronicne nasvalimata, but anda e šavorenge thaj phurenge nasvalimata, psyhicne nasvalimata thaj vi kaver dukhajimata.

Kate les angluno dikhipe pe čire dukha. Trobuj tut maj but žutipe les jekh remiso khaj jekh doktori khaj si specialista ande peski buči, sar eksemplo morčako doktori, ortopeda vaj psyhiatra.

Ande but landsting, maškar lende Skåne biris te manges vrama khaj jekh specialist doktori, vi te naj tut remiso. Uni kliniki mangen atunči te skrij korkori jekh remiso (egenremiss) vaj čiro mangipe po žutipe (egen vårdbegäran).

Vorbin 112 kana trobuj tut akutno žutipe

Te kerdžos nasvalo akutno vaj zurales dukhado, vorbin po 112, vaj le tut varisar ande jekh akutno bolnica.

 

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.