Romani chib lovaricka (romska lovara) – O Regioni Skåne

De khatar o berš 2012 žal buči ando Region Skåne te inkrel pe o zakono pa nationalne minoritetura thaj e minoritetne šiba. Region Skåne mukhel avri tekstura pa amari buči pe pinžarde varietetura pe kodol panš nationalne minoritetne šiba.

Pala zakono so si pe pa e nationelne minoritetura thaj e minoritetne šiba
(SFS 2009:724) si e raj so inkren kadal pušimata (förvaltningsmyndigheter) ando Švedo te den informatcia pa nationalne minoritetura thaj lenge čačimata.

E panš pindžarde nationalne minoritetura ando Švedo si židevura, rom, sami (ginadžon vi sar purano narodo ando them - urfolk), sverigefinnar thaj e tornedalingar. E historicne minoritetne šiba si jiddisch, romani šib, samiska, finlandisko šib thaj meänkieli. Sa e panš nationalne minoritetura si inkerde khatar o zakono.

Sako jekh manuš šaj te alosarel vaj kamel te avel tela pesko minoriteto vaj na. Si te žanes tela savo grupa identifikatcia si thaj ačarel jekhipe.

Paše paša e buči te boldel pe informatcia del pe vi informatcia khaj šefura thaj kaver manuš ande pozitci Region Skåne pa e zakonoske mangimata, thaj vazdel vi opre e kultura so si e nationalne minoriteton ande kulturalno plano so si ande Region Skånes.

Dikh maj but ande amaro bučako plano

Finlanditsko bučako than (finskt förvaltningsområde)

De khatar 1 februari 2015 si Region Skåne finlanditsko bučako than. Kado pala kodo ke duj komuni Malmö thaj Trelleborg, mangle khatar o regeriungo te aven andre ande kado bučako plano (förvaltningsområde).

Kodo žnačij ke o narodo so si tela sverigefinska grupa inkrel maj žurale čačimata kana avel khaj e finlanditsko šib ande vorbimaske thaj skirimaske kontaktura kusa Region Skåne. Anda kodo musaj Region Skåne te lel sama te avel lende bučara khaj djanen te vorbin finlanditsko šib.

 

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Observera att webbredaktionen inte kan svara på frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.