Davvisámegiella (nordsamiska) – Guovlu Skåne birra

Jagi 2012 rájis Skåne Guovllus lea jođus bargu miehtat láhkii našuvnnalaš unnitloguin ja unnitlogugielain.

Skåne Guovlu almmostahttá moanaid deavsttaid min doaimmain ja min doaibmabijuin ja min doaimmain dovddastuvvon variašuvnnaide dain viđa našuvnnalaš unnitlogugielain.

Našuvnnalaš unnitlogu ja unnitlogugielaid lága jelgii (SFS 2009:724) galget Ruoŧa hálddahuseiseválddit dieđihit našuvnnalaš unnitloguide sin rivttiin.
Dat vihtta dovddastuvvon našuvnnalaš minoritehta Ruoŧas leat juvddálaččat, romalaččat, sámit( mii maid lea eamiálbmot), ruoŧasuopmelaččat ja duortnuslaččat. Historjjálaš unnitlogugielat lea jiddisch, romána chib, sámegiella, suomagiella ja meänkieli. Láhka gokčá buot vihtta našuvnnalaš minoritehta.

Juohke olmmoš sáhttá mearridit gullogo soames dain našuvnnalaš minoritehttii vai ii. Lea jearaldat das man jovkui identifiere iežas ja dovdá gullevašvuođa.

Diehtojuohkima jorgaleami lassin dieđiha Skåne Guovlu luohttámušolbmuid ja hoavddaid lága gáibádusain, ja čalmmustahttá našuvnnalaš minoritehtaid kultuvrra Skåne Guovllu kulturplánas.
Geahča eanet min doaibmaplánas

Suopmelaš hálddahusguovlu

Guovvamánu 1. 2015 rájis Skåne Guovlu gullo suopmelaš hálddahusguvlui. Dát dan rájis go guokte gieldda, Malmö ja Trelleborg, leat ohcan ráđđehusas hálddahusguvlui beassama.

Dat mearkkaša ahte olbmuin geat gullojit ruoŧasuopmelaš jovkui leat nanostahttojuvvon rievttit go sii gevtet suomagiela nu njálmmálaš go čálalaš oktavuođain Skåne Guovlluin. Danin Skåne Guovlu ferte earet eará bearráigeahččat ahte gávdno bargoveahka mii máhttá suomagiela.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Observera att webbredaktionen inte kan svara på frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.