Åarjelsaemiengiele (sydsamiska) – Skåne Dajva birra rijkalasj unneplågogielan

Skåne Dajvan la 2012 rájes barggo vuosstájvásstedit lágav rijkalasj unneplågoj ja unneplågogielaj birra. Skåne dajva almot moadda tevsta mijá dåjma ja mijá barggogåhttjusa birra vidá rijkalasj unneplågoj giela dåhkkidum varietehtajda.

Lága milta rijkalasj unneplågoj ja unneplågogielaj birra (SFS 2009:724 tjuottjudusfábmudagá Svierigin galggi diededit rijkalasj unneplågojda sijá rievtesvuodaj birra.

Vihtta dåhkkidum rijkalasj unneplågo Svierigin li juvdára, roma, sáme (gudi li aj álggoálmmuk), svieriksuobmelattja ja duornusliegega. Histåvrålasj unneplågogiela li jiddisj, romagiella, sámegiella, suomagiella ja meängiella. Gájkka vihtta rijkalasj unneplågo gåbtjåduvvi lágás.
Juohkka ulmusj mierret jus la tjanos dáj rijkalasj unneplågojs aktaj jali ij.

Guosská makkir juohkusij ietjas identifieri ja aktisasjvuodav dåbddå.
Ietján gå jårggålit diededimev de Skåne Dajvva diedet åsskoválljidumulmutjijt ja åjvijt lága rávkalvisá birra, ja dieddel rijkalasj unneplågoj kultuvrav Skåne Dajva kultuvrraplánan.

Lågå ienebuv mijá doajmmaplánan

Suobmelasj tjuottjudusguovllo

Skåne Dajvva l guovvamáno 1.b.2015 rájes oasse suobmelasj tjuottudusguovlon. Maŋŋel gå guokta kommuvna, Malmö ja Trelleborga, lidjin åhtsåm ráddidusán tjuottjudusguovlon gávnnut.

Mierkki ulmutjijn gejn la tjanos svieriksuobmelasj juohkusij li nannidum rievtesvuoda gå suomagielav ávkkiji goappátjagá njálmálasj ja tjálalasj aktavuodajn Skåne Dajvajn. Danen Skåne Dajvva hähttu i.s. dåjmadit ahte bargge gávnnuji gudi suomagielav máhtti.

 

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter