Uppföljning

Region Skåne gör regelbundna uppföljningar i verksamheten för att se hur den presterar och hur verksamhetsmålen uppfylls.

Rapporter

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter