Öresundsbron, färja

Samarbete över gränserna

Världen blir allt mer globaliserad och för att Skåne ska kunna utvecklas på bästa sätt har Region Skåne flera internationella och interregionala samarbeten.

För att stärka utvecklingen i Skåne samarbetar Region Skåne internationellt inom Öresunds- och Östersjöregionen, inom EU och med olika delar av USA och Kina.

Öresund och Östersjön

Tillsammans med länder och regioner inom Öresunds- och Östersjöområdet verkar Region Skåne bland annat för att utveckla och förbättra infrastruktur, hälso- och sjukvård, IT, turism och kultur.

Genom samarbetsorganisationen STRING är Region Skåne till exempel med och arbetade för en fast förbindelse över Fehrman Bält, mellan Rödby och Puttgarden. Förbindelsen beräknas stå klar 2029 och kommer att ytterligare knyta samman regionen och öppna dörren för nya marknader och samarbeten.

Greater Copenhagen & Skåne Commitee

Region Skåne är medlem i Greater Copenhagen & Skåne Committee tillsammans med Region Hovedstaden och Region Själland, samt samtliga 85 kommuner inom området.

Kommittén är en politisk samarbetsplattform för regioner och kommuner i Östdanmark och Skåne med politiskt fokus på att skapa tillväxt och främja näringslivet genom att skapa fler arbetstillfällen och att ta bort gränshinder.

EU

Region Skåne samarbetar med flera regioner i Europa för att kunna bevaka och påverka EU:s politik.

Region Skåne har ett representationskontor i Bryssel. Kontoret ska öka kunskapen om Region Skåne i Bryssel och ge skånska aktörer större kunskap om europeiska politiska processer.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.