Öresundsbron, färja

Samarbete över gränserna

Världen blir allt mer globaliserad och för att Skåne ska kunna utvecklas på bästa sätt har Region Skåne flera internationella och interregionala samarbeten.

För att stärka utvecklingen i Skåne samarbetar Region Skåne internationellt inom Öresunds- och Östersjöregionen, inom EU och med olika delar av USA och Kina.

Öresund och Östersjön

Tillsammans med länder och regioner inom Öresunds- och Östersjöområdet verkar Region Skåne bland annat för att utveckla och förbättra infrastruktur, hälso- och sjukvård, IT, turism och kultur.

Genom samarbetsorganisationen STRING var Region Skåne till exempel med och arbetade för en fast förbindelse över Fehrman Bält, mellan Rödby och Puttgarden. Förbindelsen beräknas stå klar 2028 och kommer att ytterligare knyta samman regionen och öppna dörren för nya marknader och samarbeten.

Greater Copenhagen & Skåne Commitee

Region Skåne är medlem i Greater Copenhagen & Skåne Committee tillsammans med Region Hovedstaden och Region Själland, samt samtliga 85 kommuner inom området.

Kommittén är en politisk samarbetsplattform för regioner och kommuner i Östdanmark och Skåne med politiskt fokus på att skapa tillväxt och främja näringslivet genom att skapa fler arbetstillfällen och att ta bort gränshinder.

Greater Copenhagen

EU

Region Skåne samarbetar med flera regioner i Europa för att kunna bevaka och påverka EU:s politik.

Region Skåne har ett representationskontor i Bryssel. Kontoret ska öka kunskapen om Region Skåne i Bryssel och ge skånska aktörer större kunskap om europeiska politiska processer.

Region Skånes Brysselkontor

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!