Varumärkesguide

Arbetet med att bygga och stärka Region Skånes varumärke pågår dagligen.

Varumärket förmedlas bland annat när vi kommunicerar i text, bilder och grafik på webb, sociala medier och trycksaker.

Denna varumärkesguide innehåller policys, regelverk, riktlinjer och rekommendationer för vårt strategiska och operativa kommunikationsarbete. 

Dokument

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter