Varumärkesguide

Arbetet med att bygga och stärka Region Skånes varumärke pågår dagligen.

Framsida VarumärkesguideVarumärket förmedlas bland annat när vi kommunicerar i text, bilder och grafik på webb, sociala medier och trycksaker.

Denna varumärkesguide innehåller policys, regelverk, riktlinjer och rekommendationer för vårt strategiska och operativa kommunikationsarbete. 

Dokument

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter