Varumärkesguide

Den som har en verksamhet har också ett varumärke. Det finns kunder, patienter, samarbetspartners och en omvärld som alla har en uppfattning om verksamheten. Det är verksamhetens varumärke.

framsida till VarumärkesguideVarumärket förmedlas bland annat när vi kommunicerar i text, bilder och grafik på webb, sociala medier och trycksaker.

Vår varumärkesguide innehåller policys, regelverk, riktlinjer och rekommendationer för vårt strategiska och operativa kommunikationsarbete. 

Dokument

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter