Skånepanelen 5 2020

En enkätundersökning har genomförts under oktober 2020 med deltagarna i Region Skånes webbpanel – Skånepanelen.

Bakgrund och syfte

Kultur är en viktig del i många skåningars liv. Den har ett egenvärde, stärker demokratin och medverkar till sammanhållning och gemenskap. Målsättningen är att hela Skåne ska ha tillgång till ett rikt kulturliv av hög kvalitet, som fler ska kunna delta i och ta del av på lika villkor.

Region Skåne har under hösten 2020 fastställt en regional kulturplan för Region Skåne och Helsingborgs Stad genomför en liknande process. Denna undersökning utgör en del av underlaget i det fortsatta arbetet och bidrar med invånarnas personliga perspektiv på kulturlivet.

Dokument

  • Rapport Kultur

    ( .pdf, 962 kB)

    Ladda ner
  • Rapport öppna svar Skåne nordväst

    ( .pdf, 369 kB)

    Ladda ner

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.