Skånepanelen 3:2021

En undersökning har genomförts med hjälp av ett digitalt enkätverktyg under augusti/september 2021 med deltagarna i Region Skånes webbpanel – Skånepanelen.

Bakgrund och syfte

Region Skåne har genom undersökningen kunnat ta del av skåningarnas attityder till turism, deras egna naturvanor och hållningen till trängselbegränsande åtgärder. Resultaten används i Region Skånes fortsatta arbete med verkningsfulla åtgärder för en hållbar utveckling av turismen i Skåne.  

Dokument

  • Skånepanelen 3:2021 - Turism i Skåne

    ( .pdf, 817 kB)

    Ladda ner
  • Skånepanelen 3:2021 - Turism i Skåne fritextsvar

    ( .pdf, 371 kB)

    Ladda ner

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.