Skånepanelen 3 2020

En enkätundersökning har genomförts under maj/juni 2020 med deltagarna i Region Skånes webbpanel – Skånepanelen.

Bakgrund och syfte

Trots att amning har väldokumenterade positiva hälsoeffekter för både barn och kvinnor samt att en stor majoritet av alla gravida uppger att de har för avsikt att amma, så ammas skånska barn långt under Världshälsoorganisationens (WHO) rekommendationer.

Kunskapscentrum kvinnohälsa och Kunskapscentrum barnhälsovård har i uppdrag att ta fram en regional amningsstrategi för Region Skåne. Uppdraget syftar till ”att stärka hälso-och sjukvårdens amningsfrämjande arbete och därmed ge de som önskar att amma de bästa förutsättningarna för en lyckad amning”. Denna undersökning utgör en del av underlaget i arbetet och bidrar med skåningarnas viktiga perspektiv på frågan.

Dokument

 • Rapport Amningsstrategi

  ( .pdf, 699 kB)

  Ladda ner
 • Rapport Amningsstrategi Öppna svar

  ( .pdf, 202 kB)

  Ladda ner
 • Skåne Panel Breastfeeding Knowledge and attitudes

  ( .pdf, 544 kB)

  Ladda ner
 • Skåne Panel Breastfeeding Open answers

  ( .pdf, 168 kB)

  Ladda ner

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Observera att webbredaktionen inte kan svara på frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.