Skånepanelen 2 2020

En uppföljande enkätundersökning har genomförts med deltagare i Region Skånes webbpanel – Skånepanelen – för att involvera befolkningen i översynen av den regionala utvecklingsstrategin.

Svarsfrekvensen var 62 procent och totalt 3161 skåningar har deltagit i undersökningen. Undersökningen genomfördes under februari 2020 av Institutet för kvalitetsindikatorer (Indikator).

Syfte och bakgrund

Region Skåne ansvarar för att ta fram en strategi för Skånes utveckling i samarbete med kommunerna, statliga myndigheter, näringslivet och den idéburna sektorn. Strategin ska ge förutsättningar för en god och hållbar livskvalitet för skåningarna, samt skapa tillväxt och göra Skåne till en attraktivare plats.

Den nuvarande regionala utvecklingsstrategin heter ”Det öppna Skåne 2030” och utgår från målet om ett öppet Skåne år 2030. Enkätundersökningen med deltagare i Skånepanelen är en del av ett omfattande arbete med en översyn av strategin.

Dokument

  • Skånepanelen 2 2020

    ( .pdf, 1,7 MB)

    Ladda ner

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter