Skånepanelen 1 2022 Klagomål och tillgänglig information

En undersökning har genomförts med hjälp av ett digitalt enkätverktyg i februari 2022 med deltagarna i Region Skånes webbpanel – Skånepanelen.

Bakgrund och syfte

Region Skåne har genom undersökningen kunnat ta del av skåningarnas förväntningar på hur möjligheterna att lämna synpunkter och klagomål på vården ska kunna utvecklas. Likaså har Region Skåne fått tydliga indikationer på hur invånarna önskar kunna ta del av information om akutmottagningarnas tillgänglighet och sjukhusens utbud av vård. Resultaten används i Patientnämnden Skånes förbättringsarbete och i utvecklingen med att förbättra informationen om vilken vård som är tillgänglig på de skånska sjukhusen.

Dokument

  • Skånepanelen 1 2022

    ( .pdf, 931 kB)

    Ladda ner

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Observera att webbredaktionen inte kan svara på frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.