Skånepanelen 1:2021

En undersökning har genomförts med hjälp av ett berättelseverktyg under april 2021 med deltagarna i Region Skånes webbpanel – Skånepanelen.

Bakgrund och syfte

För första gången tar Region Skåne fram en regionplan för Skåne som ska underlätta planeringen av infrastruktur, klimatfrågor, bostäder och annan fysisk planering. Syftet är att skapa goda livsmiljöer för alla i hela Skåne. Det är ett gemensamt arbete mellan Region Skåne, kommunerna och många andra viktiga aktörer – inte minst skåningarna själva.

Som ett led i samrådsförfarandet har deltagarna i Skånepanelen fått delge sina fria tankar kring de sex utvecklingsområden som finns i utkastet till regionplan. Denna undersökning bidrar med viktiga perspektiv från skåningarna själva och är en del av underlaget i det fortsatta planarbetet.

Dokument

  • Skånepanelen 1:2021 - Regionplan

    ( .pdf, 868 kB)

    Ladda ner

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Observera att webbredaktionen inte kan svara på frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.