Skånepanelen 1 2020

En enkätundersökning har genomförts med deltagare i Region Skånes webbpanel – Skånepanelen – för att få medborgarnas syn på olika frågor i den pågående digitaliseringen av hälso- och sjukvården.

Svarsfrekvensen var 70 procent och totalt 6020 skåningar har deltagit i undersökningen. Undersökningen genomfördes under februari 2020 av Institutet för kvalitetsindikatorer (Indikator).

Syfte och bakgrund

Region Skåne arbetar med ett nytt och omfattande IT-system för vården - Skånes digitala vårdsystem (SDV). Systemet ska knyta samman vården i hela Skåne genom gemensamma arbetssätt. Arbetet sker i nära samarbete med medarbetare och patienter.

Deltagarna i Region Skånes webbpanel tillfrågades bland annat om synen på hälso- och sjukvårdens tillgång till patientuppgifter samt hur man förhåller sig till att hälsodata används i forskning och förebyggande vård. Resultaten används i den fortsatta utvecklingen av ett ändamålsenligt vårdsystem.

Dokument

  • Skånepanelen 1 2020

    ( .pdf, 549 kB)

    Ladda ner

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter