Skånepanelen 1 2020

En enkätundersökning har genomförts med deltagare i Region Skånes webbpanel – Skånepanelen – för att få medborgarnas syn på olika frågor i den pågående digitaliseringen av hälso- och sjukvården.

Svarsfrekvensen var 70 procent och totalt 6020 skåningar har deltagit i undersökningen. Undersökningen genomfördes under februari 2020 av Institutet för kvalitetsindikatorer (Indikator).

Syfte och bakgrund

Region Skåne arbetar med ett nytt och omfattande IT-system för vården - Skånes digitala vårdsystem (SDV). Systemet ska knyta samman vården i hela Skåne genom gemensamma arbetssätt. Arbetet sker i nära samarbete med medarbetare och patienter.

Deltagarna i Region Skånes webbpanel tillfrågades bland annat om synen på hälso- och sjukvårdens tillgång till patientuppgifter samt hur man förhåller sig till att hälsodata används i forskning och förebyggande vård. Resultaten används i den fortsatta utvecklingen av ett ändamålsenligt vårdsystem.

Dokument

  • Skånepanelen 1 2020

    ( .pdf, 309 kB)

    Ladda ner

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Observera att webbredaktionen inte kan svara på frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.