Skånepanelen 1 2019

En enkätundersökning har genomförts med deltagare i Region Skånes webbpanel – Skånepanelen – för att involvera befolkningen i översynen av den regionala utvecklingsstrategin.

Svarsfrekvensen var 69 procent, och totalt har 3558 skåningar deltagit i enkätundersökningen. Undersökningen har genomförts under januari-februari 2019 av Institutet för kvalitetsindikatorer (Indikator).

Syfte och bakgrund

Region Skåne ansvarar för att ta fram en strategi för Skånes
utveckling i samarbete med kommunerna, statliga myndigheter,
näringslivet och den idéburna sektorn. Strategin ska ge
förutsättningar för en god och hållbar livskvalitet för
skåningarna, samt skapa tillväxt och göra Skåne till en
attraktivare plats.

Den nuvarande regionala utvecklingsstrategin heter ”Det öppna
Skåne 2030” och utgår från målet om ett öppet Skåne år 2030.
Just nu pågår en översyn av strategin genom dialog med aktörer
inom olika samhällssektorer. Enkätundersökningen med
deltagare i Skånepanelen är en del av detta arbete. Resultatet
av översynen behandlas av politikerna i regionstyrelsen under
2019.

Dokument

  • Rapport Skånepanelen

    ( .pdf, 1,1 MB)

    Ladda ner

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Observera att webbredaktionen inte kan svara på frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.