Skåneenkäten: Helårsrapport 2019

Region Skåne genomför regelbundna medborgarenkäter som en del i arbetet med medborgardialog. Denna undersökning, kallad Skåneenkäten, genomförs två gånger per år.

Resultatet som presenteras i denna rapport redovisas för helåret 2019, med datainsamling i april och oktober.Totalt har 622 enkäter besvarats i höstens undersökning och 908 enkäter besvarades i vårens mätning.

Syftet med studien är att bland annat undersöka medborgarnas kunskaper om och attityder till Region Skånes ansvarsområden och den politiska
styrningen. Resultaten används som en del av olika beslutsunderlag.

Dokument

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter