Skåneenkäten: Helårsrapport 2019

Region Skåne genomför regelbundna medborgarenkäter som en del i arbetet med medborgardialog. Denna undersökning, kallad Skåneenkäten, genomförs två gånger per år.

Resultatet som presenteras i denna rapport redovisas för helåret 2019, med datainsamling i april och oktober.Totalt har 622 enkäter besvarats i höstens undersökning och 908 enkäter besvarades i vårens mätning.

Syftet med studien är att bland annat undersöka medborgarnas kunskaper om och attityder till Region Skånes ansvarsområden och den politiska
styrningen. Resultaten används som en del av olika beslutsunderlag.

Dokument

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Observera att webbredaktionen inte kan svara på frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.