Skåneenkäten: Helårsrapport 2020

Region Skåne genomför regelbundna medborgarenkäter som en del i arbetet med medborgardialog.

Denna undersökning, kallad Skåneenkäten, genomförs vanligtvis två gånger per år. 761 enkäter besvarades i vårens undersökning och 766 enkäter vid höstens mätning, totalt 1527 svarande.

Syftet med studien är att bland annat undersöka medborgarnas kunskaper om och attityder till Region Skånes ansvarsområden och den politiska styrningen samt hur man ser på sina egna möjligheter till inflytande. Resultaten används som en del av olika beslutsunderlag.

Dokument

  • Skåneenkäten: Helårsrapport 2020

    ( .pdf, 2,1 MB)

    Ladda ner

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Observera att webbredaktionen inte kan svara på frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.