Skåneenkäten 3 2017

Syftet med studien är att bland annat undersöka medborgarnas kunskaper om och attityder till Region Skånes ansvarsområden och den politiska styrningen.

Enkäten består av tre huvudområden:

  • Leva och bo i Skåne
  • Politik och ekonomi
  • Tillvaro och hälsa samt bakgrundsfrågor

Resultat redovisas för den aktuella perioden som är novembermätningen 2017 sammanslagen med de två tidigare mätningarna, juni 2017 och september 2017. Totalt har 1500 intervjuer genomförts under de tre senaste mätningarna.

Dokument

  • Rapport Skåneenkäten

    ( .pdf, 2,4 MB)

    Ladda ner

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter