Skåneenkäten 3 2017

Syftet med studien är att bland annat undersöka medborgarnas kunskaper om och attityder till Region Skånes ansvarsområden och den politiska styrningen.

Enkäten består av tre huvudområden:

  • Leva och bo i Skåne
  • Politik och ekonomi
  • Tillvaro och hälsa samt bakgrundsfrågor

Resultat redovisas för den aktuella perioden som är novembermätningen 2017 sammanslagen med de två tidigare mätningarna, juni 2017 och september 2017. Totalt har 1500 intervjuer genomförts under de tre senaste mätningarna.

Dokument

  • Rapport Skåneenkäten

    ( .pdf, 2,4 MB)

    Ladda ner

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.