Skåneenkäten 2 2018

Medborgarundersökning genomförd under augusti 2018.

Syftet med studien är att bland annat undersöka medborgarnas kunskaper om och attityder till Region Skånes ansvarsområden och den politiska styrningen. Resultaten används som en del av olika beslutsunderlag.

Målgruppen för undersökningen är personer bosatta i Region Skåne, som är 16 år eller äldre.  

Dokument

  • Skåneenkäten - resultat

    ( .pdf, 3,4 MB)

    Ladda ner

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!