Metoder för dialog med medborgare

Region Skåne har under de senaste två mandatperioderna satsat på att utveckla medborgardialogen.

Framsida Metoder för dialog med medborgareMetoderna som har utvecklats har nu samlats i en metodkatalog för spridning av erfarenheterna.

Genom dialogerna tar vi del av medborgarnas kunskaper och erfarenheter samtidigt som vi kan berätta om vårt uppdrag och göra medborgarna delaktiga i den politiska beslutsprocessen.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter