Delårsrapport 2020

Resultatet för januari-augusti uppgår till 552 miljoner kronor. Jämfört med föregående år innebär detta en resultatförsämring på 928 miljoner kronor.

Resultaten – vad gäller såväl ekonomi som tillgänglighet och kvalitet – har kraftigt påverkats av pandemin covid-19 under 2020. Regeringen har vid flera tillfällen skjutit till olika statsbidrag för att kompensera regionernas ökade kostnader i vissa delar och intäktsbortfall i andra sammanhang. Det har också aviserat att det kommer beslut om ändringsbudget under november men resultatet för helåret 2020 prognostiseras efter augusti till 842 miljoner kronor. Jämfört med budget innebär det en negativ avvikelse med 58 miljoner kronor.

Du som vill läsa mer om verksamhetens måluppfyllelse och den ekonomiska redovisningen inklusive helårsprognos kan ladda ner rapporten som pdf.

Dokument

  • Delårsrapport 2020

    ( .pdf, 2,3 MB)

    Ladda ner

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.