Delårsrapport 2018

I delårsrapporten kan läsas att resultatet för januari–augusti uppgår till 876 miljoner kronor. Jämfört med föregående år innebär detta en resultatförbättring på 142 miljoner kronor.

Framsida delårsrapportResultatet för helåret 2018 prognostiseras till -162 miljoner kronor. Jämfört med budget innebär det en negativ avvikelse med 557 miljoner kronor. Prognosen har förbättrats med 193 miljoner kronor jämfört med juliuppföljningen. 

Region Skånes delårsrapport är avsedd för medborgare, kunder, patienter, medarbetare, revisorer, kreditgivare, leverantörer, samarbetspartners och övriga intressenter.

Dokument

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.