Delårsrapport 2017

Region Skånes delårsrapport är avsedd för medborgare, kunder, patienter, medarbetare, revisorer, kreditgivare, leverantörer, samarbetspartners och övriga intressenter.

Framsida delårsrapport

I förvaltningsberättelsen finns uppföljning av de uppdrag som gavs i verksamhetsplan och budget 2017 kopplat till mål och prioriterade områden. Den ekonomiska redogörelsen kommer sist.

Delårsrapporten finns endast i digital version.
I rapporten finns möjlighet att följa länkar om du vill ha fördjupning inom något område.

Dokument

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.